KUVATAITEEN JUHLAA! LUKIODIPLOMIT 2022

Kuvataiteen lukiodiplomin lukuvuonna 2021-22 suoritti ennätykselliset 15 opiskelijaa.

Lukiodiplomeissa tehtiin taiteellista tutkimusta seuraavista opetushallituksen määrittelemistä aiheista: Abstrakti, Suoja, Mielenosoitus, Kädet ja Julkkis.

Diplomityö on ”kuviksen ylppärit”, ja sen tarkoitus on valmentaa pitkäjänteiseen taiteelliseen tutkimusprosessiin. Se tarjoaakin mahdollisuuden syventää omaa ilmaisua ja pohtia omaa taidenäkemystä. Diplomi koostuu teoksesta sekä portfoliosta, joista kumpikin arvioidaan.

Mikaela Antila valitsi tehtävän 4. ”Kädet”. Hands down in love on 7,5-minuuttinen videoteos, joka pohjaa musiikkikappaleeseen Rama Rama. Tarinassa päähenkilön tunneilmaisu tapahtuu käsien avulla. Kirjeen toimitukseen ja ihastumisen elementteihin on saatu luotua videokerronnan keinoin jännitteitä.

 (Mikaela Antila, kohta videosta)

Elviira Juvonen käsitteli työssään Irrallinen (tehtävä 2.”Suoja”) dissosiaatiota ja ulkopuolisuuden tunnetta ympäristöstään, ja sitä kautta mielen suojautumismekanismeja.

Peili luo oleellisen kerronnallisen tason teokselle, joka on tehty akryylimaalein peilin pintaan.

 

(Elviira Juvonen, yksityiskohta teoksesta)

Elsa Karppisen työ Brain Fog (1.”Abstrakti”) on näyttävä suuri akryylimaalaus. Abstraktia taidetta tutkitaan siinä intuitiivisen ja ekspressiivisen tekotavan kautta. Työn tunnelma syntyy toisiinsa limittyvistä sinisen sävyistä, sattumista ja näkyviin jätetyistä valumista.

 

(Elsa Karppinen, yksityiskohta teoksesta)

Venla Korhosen kuuden työn teossarja aiheesta ”Kädet” on toteutettu digitaalisena maalauksena. Käsiä ilmennetään ”pahoja asioita” tekevillä käsillä ja ei-toivotuilla kosketuksilla, jotka kiinnittävät huomioita yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten väärän vallankäytön, hyväksikäytön ja seksuaaliväkivallan uhrien asemaan.

  

(Venla Korhonen, osa teossarjasta)

Elsa Lautenbacherin työ Mielenosoituksen kahdet kasvot (”3. Mielenosoitus”) koostui kahdesta kekseliäästi sommitellusta akryylimaalauksesta. Maalaus kuvaa ajankohtaista aihetta: ristiriitaa mielenosoittajien omien tunteiden ja pyrkimyksien sekä median kuvaaman esitystavan välillä. Keskiössä portfoliossa onkin mielenilmauksia esittävien kuvien ja uutisten tutkiminen ja pohtiminen.

(Elsa Lautenbacher)

Ilmari Mikkolan teospari Perspektiivi (1.Abstrakti) koostuu itse kehitetyistä hopeagelatiinivedoksista. Valokuvattuja kohteita lähestytään minimalistisesti, rakennusten pintojen ja muotojen kautta. Keskiössä on sommittelu ja kuvauskohteiden kiinnostava, vieraannuttavakin rajaus.

 

(Ilmari Mikkola)

Benjamin Phosrin teos 17 päivää on 7-minuuttinen video aiheesta 2. ”Suoja”. Video käsittelee hienovaraisesti ihmissuhteen suojaavuutta ja turvaa.

Työssä on kuvattu kahden ihmisen kohtaamista ja yhteyttä erityislaatuisessa tilanteessa. Videossa on myös työryhmän itse tekemä äänimaailma ja musiikki.

Veera Ruipon työ Tanssivat kädet (4.”Kädet”) on tumma abstrahoitunut ja runollinen vanhalla kameralla kuvattu filmikuva, joka kuvaa kahta hahmoa ja heidän käsiään.

Työn portfoliossa nostetaan esiin myös epätäydellisyyden arvoa, kuinka sattuma ja virheet ovat osa kaikkea luovaa prosessia.

 

(Veera Ruippo)

Saana Suojarinteen teos Eteenpäin (1.Abstrakti) koostuu kahdesta akryylimaalauksesta, joiden pintaan on luotu struktuuria muotoilupastalla.

(Saana Suojarinne, yksityiskohta teoksesta)

 Hetta Suomin työ ”Ansa (2.”Suoja”), koostuu oksista rakennetusta pesästä ja savihahmosta. Ajatus suojautumisesta, eristäytymisen ja itsensä satuttamisen välisestä rajasta on oivaltava. Työ assosioi samaan aikaan sekä turvalliseen pesään, että hieman vaaralliseen piilopaikkaan.

(Hetta Suomi)

 Oona Säterin teos Käden jäljillä (”4.Kädet”) on 2,5 -minuuttinen video käsistä tekemässä erilaisia arkisia askareita, yhdistettynä itse piirrettyihin kuviin.

 

(Oona Säteri, kuva videosta)

Feetu Tasanko valitsi aiheeksi 1. Abstrakti. Suurikokoinen teos The Wall on toteutettu keramiikan menetelmillä. Keramiikkalevyjä on työstetty erilaisten esineiden ja painelujen avulla, ja sitä voi katsoa myös tekijän päiväkirjamaisina havaintoina.

 

(Feetu Tasanko)

Armi Utriaisen työ Hautuumaa (5.”Julkkis”) on moniosainen tekstiilitaideteos ja installaatio, jossa syanotypiakuvat ja valokuvat julkkiksista ovat saaneet hameen muodon. Työ viittaa edesmenneisiin, vanhentuneisiin ja unohdettuihin julkisuuden kasvoihin ja saa pohtimaan julkkisten tavallisuutta ja inhimillisyyttä.

 

(Armi Utriainen)

Lisäksi julkisuutta käsiteltiin myös teoksessa Sokea kehä (sekatekniikkamaalaus kankaalle), joka käsitteli oivaltavasti julkisuuden varjopuolia ja ihmisen pyrkimystä tavoitella aina vaan parempaa.

 

(tekijä ei halua nimeä mainittavan)

Peik Westerlund toteutti työnsä Tenebris / Lux / Contra (1.”Abstrakti”) kiinnostavalla tavalla hyödyntäen Artbreeder-ohjelmaa ja tekoälyä.

Kolmen työn kokonaisuus on teknologinen näkökulma abstraktiin taiteeseen. Työssä hyödynnetään koneen ja tekoälyn ennalta-arvaamattomuutta. Se herättää pohtimaan tunnistettavuuden ja tuntemattoman rajamaastoa ja sitä, mikä osuus tekoälyllä voi olla luovassa prosessissa.

 

(Peik Westerlund, osa teossarjasta)

Onnea lukiodiplomin tehneille taiteilijoille! Töitä on nähtävillä luokassa 47 toukokuun loppuun asti.

Teksti ja kuvat: Juulia Jurvanen

Musiikin lukiodiplomi – sulkee oven ja avaa uuden

On talvinen tiistai-ilta 25.1.2021. Sibelius-lukion juhlasalissa valmistellaan musiikin lukiodiplomin esityksiä. Kello lähenee viittä ja astun lavalle. Savu leijailee. Valot himmenevät. Esitys voi alkaa.

Musiikin lukiodiplomi on taidon- ja tiedonnäyte lukioaikaisesta musiikkiharrastuksesta. Se koostuu kirjallisesta osiosta ja usein myös konsertista. Esitykseensä diplominsuorittaja kokoaa kappaleita, jotka antavat parhaan mahdollisen kuvan hänen osaamisestaan.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on aaro-musiikkidiplomi.png
Jutun kirjoittaja Aaro Sihvonen vasemmassa reunassa koskettimissa.
Lue loppuun

Tanssin lukiodiplomi tukee ja kuvaa taiteellista kehitystä

Tanssin lukiodiplomeihin kuuluu kaksi osaa: kirjallinen ja tanssillinen osuus. Kirjallinen osuus koostuu tutkielmasta, jonka tekeminen aloitetaan jo toisena lukiovuonna. Tutkielmassa opiskelija valitsee itseään kiinnostavan aiheen, joka liittyy jollakin tavalla tanssiin. Tutkielmaan kuuluu kirjallisen materiaalin hyödyntäminen ja aiheen tutkiminen opiskelijan valitseman tutkimusmenetelmän näkökulmasta.

Lue loppuun